08 grudnia 2012

Czas życia włosów


     Przez okres całej doby tracimy średnio od 80 do 100 włosów. To taka ilość, która nie powinna nas niepokoić. Wykroczenie poza nią może oznaczać zagrożenie dla naszego stanu fryzury. Może być także symptomem różnych chorób.

     Włosy w trakcie życia zmieniają się. Nie są one wieczne. Okres życia określa się od stadium początkowego, aż do jego stanu spoczynku oraz na końcu do wypadnięcia. Cały taki okres życia włosa nazywa się cyklem włosowym. Jest on wyznaczany dla każdego włosa oddzielnie. Bowiem wszystkie włosy w jednym czasie są w odmiennym okresie swojego wzrostu. Dlatego jedne wypadają, drugie rosną, inne dopiero wydostają się na powierzchnię skóry.

     Czas wzrostu włosa można podzielić na różne okresy. Każdy z nich jest inaczej nazywany.